Zajmujemy się dziećmi również pod nieobecność rodziców

Jeśli rodzic jest bardzo zajęty, może zostawić swoje dziecko pod naszą opieką. Zajmą nim się wtedy nasze profesjonalne opiekunki.

Godzina takiej opieki kosztuje 20 zł, a jeśli rodzic zechce zostawić nam swoją pociechę na dłużej, trzy godziny (maksymalnie) będą go kosztować 35 zł. Potrzebę takiej opieki trzeba zgłosić personelowi „ence pence” wcześniej telefonicznie pod nr 720 333 666 lub bezpośrednio w sali zabaw przy ul. Popiełuszki 2.

Regulamin opieki nad dzieckiem w „ence pence”:

1. Maksymalny czas pozostawienia dziecka pod opieką personelu „ence pence”: 3 godziny.

2. Dziecko jest przyjmowane do sali zabaw na podstawie formularza zgłoszeniowego, wypełnionego przez opiekuna dziecka (rodzica lub pełnoletniego opiekuna). Opiekun zobowiązany jest powiadomić pracownika o chorobach lub zachowaniach dziecka, mogących mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo, jak również na inne dzieci, przebywające w Sali Zabaw.

3. Dzieci pozostawione pod opieką personelu „ence pence” muszą być samodzielne, umieć między innymi same załatwiać potrzeby fizjologiczne w toalecie.

4. Dziecko powinno być odebrane z Sali Zabaw przez osobę, która je tam pozostawiła. Jeśli po dziecko zgłosi się inna osoba, musi okazać upoważnienie, wystawionego przez osobę pozostawiającą dziecko w Sali Zabaw, a złożony na nim podpis musi się zgadzać z podpisem złożonym na formularzu.

5. Pozostawienie dziecka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu Sali Zabaw.

Sloneczko5aSloneczko5b

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress