Nasza Spółdzielnia wdraża wiązkę usług

W ramach projektu Energia Społeczna realizujemy nowe usługi wsparcia dla dzieci i ich rodziców/opiekunów.

 

„Konińska Spółdzielnia Socjalna Spektrum wdraża model Opieka nad dziećmi+.  Usługi będą realizowane dla mieszkańców Miasta Konin i powiatu konińskiego.
W ramach tej wiązki usług podmiot oferuje trzy usługi. Usługę bazową stanowią zajęcia ogólnorozwojowe z komunikacją wspomaganą (AAC) i terapią z wykorzystaniem tarasu sensorycznego.
Dwie pozostałe usługi to warsztaty dla rodziców/opiekunów – wsparcie dziecka pod kątem komunikacji wspomaganej (AAC) i pozytywnego wspierania zachowań problemowych oraz zajęcia terapeutyczne stymulujące zmysł wzroku, słuchu, smaku w sali terapeutycznej w sali doświadczania świata. 

Więcej informacji na stronie: spoldzielnie.org

 

Wdrożenie pilotażowego Modelu wiązek usług społecznych w zakresie OPIEKA NAD DZIEĆMI + w ramach projektu „Energia społeczna. Sieć Przedsiębiorstw Społecznych realizujących nowe modele w zakresie użyteczności publicznej” współfinansowanego że środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedzą Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Skip to content